Over ERCE

Gedragsprotocol in verband met corona maatregelen

Het kabinet heeft besloten dat sportverenigingen weer sporters in staat mogen stellen om hun sport uit te oefenen.
Hieraan wil ERCE graag meewerken maar vragen een ieder zich strikt aan de algemene regels van het kabinet en onderstaande ERCE regels te houden. Ben je verdacht of heb je klachten > Blijf thuis!!
Bij eventuele controle op het naleven van de regels zijn risico en boete voor de persoon in kwestie en nooit voor ERCE.

Update : Vanaf heden hebben gastrijders ook weer toegang!

Update : we mogen weer met meer mensen op de stelling staan!

Update : de catering is tijdens de wedstrijden geopend!!

 

 

Opening tijden zijn zoals vermeld op de website van ERCE.

Opening circuit.
Het circuit wordt geopend door een sleuteldrager volgens schema. Toegang wordt door hem geregeld.
De poort blijft tijdens de openstelling gesloten en wordt door de sleuteldrager op verzoek geopend.

Opening clubhuis is gesloten.
Clubhuis mag door de sleuteldrager alleen worden geopend voor :
- Opendraaien raam bij schuifdeur. (Ter controle/ overzicht, deur blijft op slot / dicht !!)
- Aan / afschakelen tafel elektriciteit en perslucht en verzorgen van luchtslang en verlengsnoeren.
- Overige noodzakelijkheden.
Bij sluiten moet alles door sleuteldrager worden opgeborgen in het clubhuis, en raam sluiten.
In alle overige situaties blijft het clubhuis op slot ! Catering en toilet zijn NIET beschikbaar.
Handen wassen kan buiten. Zeep is beschikbaar en handdoek zelf meenemen.

Wie hebben toegang.
Alle rijders!

Rijdersstelling en sleutelplaatsen.
Maximaal 5 personen op de rijdersstelling.
Sleuteldrager kan, om iedereen een kans te geven, een maximale rijtijd vaststellen afhankelijk van de opkomst. Hieraan moet strikt gehoor worden gegeven.
Op de sleuteltafels zijn totaal 15 plaatsen beschikbaar. Deze worden gemarkeerd.
Het is toegestaan een eigen tafeltje mee te nemen en elders te plaatsen, MITS de afstand tot anderen altijd wordt gewaarborgd.

Afstanden:
Sleuteldragers houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en van alle jeugd en senior leden.
Jeugd houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand van senior leden. Onderling en tot het eigen gezinslid gelden geen beperkingen.
Senior leden houden 1,5 meter afstand van iedereen behalve het eigen gezinslid.

Let op: Deze afstand restricties gelden op het hele circuit, inclusief de rijdersstelling en de weg en trap daar naar toe ! Ook bij komen en gaan.
Zie ook bijgaande situatie schets ter verduidelijking. Houdt u hieraan!!!

Sleutelplaatsen

Aan elke tafel worden 3 sleutelplaatsen gecreëerd dus totaal 15 plaatsen.
De sleutelplaatsen zullen middels Tape gemarkeerd worden.

Vanaf de kop van de tafel wordt 1.5m ruimte gemarkeerd middels pionnen waar omheen gelopen moet worden. Leden moeten zelf de genoemde afstanden in acht nemen !.

In principe 1 persoon per sleutelplaats. Uitzondering voor 2 personen die op het zelfde adres wonen, die kunnen 1 sleutelplaats delen.

Een X is één (1) sleutelplaats

tafels

Rijdersstelling
Op de rijderstelling kunnen 5 plaatsen gemarkeerd worden met 2 meter ruimte tussen de plaatsen. Hierbij wordt rekening gehouden met 50cm ruimte per persoon.

rijders

 

Houd rekening met elkaar. Geef elkaar tijd om te rijden. Houdt u aan de afstanden

U bevindt zich hier: Home Over ERCE Gedragsprotocol in verband met corona maatregelen